Voor wie?

Voor Wie?

Alles wat medisch is, hoort ter behandeling thuis bij een deskundige/arts uit het reguliere medische circuit.

Ondévit kan ondersteunend werken bij het oplossen van diverse klachten. Vooral bij onduidelijke en onverklaarbare klachten die in het reguliere circuit niet geduid kunnen worden en die mogelijk voortkomen uit energetische blokkades kan Ondévit veel betekenen. Ondévit is geschikt voor iedereen – van kind tot hoogbejaard en kan zowel preventief (als je gezond wilt blijven) als curatief (als je gezond wilt worden) worden ingezet.

Toepassingsmogelijkheden

Ondévit kent vele toepassingsmogelijkheden, op fysiek, biochemisch,emotioneel en energetisch gebied en kan helpend zijn bij:

 •  Allergieën en intoleranties (overgevoeligheid voor bepaalde stoffen, voor woonplekken, woningen, etc.)
 •  Hypo- en hyperglycaemie (problemen met de suikerhuishouding, problemen met afvalstoffen uit voeding)
 •  Vermoeidheid, burnout (te snel moe, voortdurend moe, energieproblemen)
 •  Onbegrepen ziektebeelden (-onduidelijke lichamelijke klachten of lichamelijke klachten als gevolg van een ziekte)
 •  Stress (in de knoop zitten met jezelf, door anderen in  de knoop zitten met jezelf, overmatig bezorgd, slecht slapen zonder duidelijke oorzaak)
 •  Dyslexie, dyscalculie en andere leerproblemen (op school niet goed mee kunnen, slecht kunnen onthouden, snel vergeten, snel emotioneel zijn)
 •  Faalangst (denken dat je iets niet kunt of dat je niet goed genoeg bent, vastlopen in een relatie)
 •  Gedragsproblemen, bv. ADHD en hyperactiviteit (moeite hebben met het gedrag van anderen, snel verstoord voelen, geen rust ervaren, snel geïrriteerd zijn, alles snel willen doen of juist niet)
 •  (Chronische) pijnklachten (steeds maar weer pijn op bepaalde plekken voelen terwijl er medisch geen oorzaak te vinden is.)
 •  “Niet lekker in je vel zitten”, zenuwachtig voelen
 •  Trauma’s (ernstige gebeurtenissen uit het verleden niet achter je kunnen laten)
 •  Angsten (bang zijn zonder duidelijke oorzaak of reden, negatief denken)
 •  Verslavingen (stoppen met roken, alcohol, overgewicht)
 •  Relatieproblemen
 • Makkelijker je doel bereiken in sport, carrière en thuis

Voor uw organisatie

Ondévit kan een op zich staand traject zijn voor medewerkers in uw organisatie of een onderdeel zijn van trajecten. (zie als professional).  Denk hierbij aan loopbaan- en verbetertrajecten, burn-out preventie, ondersteuning zieke werknemers, professionele trainingen of outplacementtrajecten.
Doordat medewerkers beter in hun vel zitten, beter weten wat ze willen en waar ze voor staan kunnen ze bewuster keuzes maken en hun werk op een hoger plan brengen.
 
Investeren in uw medewerkers is investeren in de toekomst van uw bedrijf.